Shakespeare Eserlerinde Erkek Şovenizmi – Ceren Topçu

-

Faşizm iki insan arasında başlar sözünden yola çıkılarak erkek şovenizminin doğuştan erkek üstünlüğüne kadınlar üzerindeki hükümranlığına ve kendi çıkarlarını korumaya yönelik kadınların ikinci planda olup erkek egemenliği altında ezilmesi, bu akımı ele alarak Shakespeare komedi oyunlarındaki erkek şovenizmin komedi oyunlarına nasıl yansıdığını amaçlamakla birlikte erkeğin doğuştan gelen üstünlüğünü kadınların üzerindeki hükümranlığını nasıl ele aldığını tek başına şovenizmin nasıl erkek şovenizm akımına evrildiğini görmüş oluyoruz. Bu amaçla şovenizmin çıkış noktası bunun yanı sıra farklı akımlar da göz önünde bulundurularak erkek şovenizmin çıkışını ve Shakespeare ‘in hayatının ve komedi oyunları incelenip erkek şovenizminin komedi oyunlarına nasıl yansıdığını görmüş oluyoruz.

Kadın – erkek ilişkisinde aslında nasıl büyük bir ayrım olduğunun görüldüğü halde toplumun bunu kabullenmesi ve geçmişten günümüze bakıldığında çağ olarak ilerlenmiş olsa da bu ayrım hala aynı kaldığını görmüş oluyoruz. Bunu en iyi şekilde
yansıtabilmek adına Shakespeare komedi oyunlarının günümüzdeki ele alınışlarında erkek şovenizminden arındırabilmek için hangi şekilde v nasıl yansıdığını görmemizi daha net bir şekilde sağlıyor.

Share this article

Recent posts