Derlemeler ve YazılarShakespeare Eserlerinde Erkek Şovenizmi - Ceren Topçu

Shakespeare Eserlerinde Erkek Şovenizmi – Ceren Topçu

Faşizm iki insan arasında başlar sözünden yola çıkılarak erkek şovenizminin doğuştan erkek üstünlüğüne kadınlar üzerindeki hükümranlığına ve kendi çıkarlarını korumaya yönelik kadınların ikinci planda olup erkek egemenliği altında ezilmesi, bu akımı ele alarak Shakespeare komedi oyunlarındaki erkek şovenizmin komedi oyunlarına nasıl yansıdığını amaçlamakla birlikte erkeğin doğuştan gelen üstünlüğünü kadınların üzerindeki hükümranlığını nasıl ele aldığını tek başına şovenizmin nasıl erkek şovenizm akımına evrildiğini görmüş oluyoruz. Bu amaçla şovenizmin çıkış noktası bunun yanı sıra farklı akımlar da göz önünde bulundurularak erkek şovenizmin çıkışını ve Shakespeare ‘in hayatının ve komedi oyunları incelenip erkek şovenizminin komedi oyunlarına nasıl yansıdığını görmüş oluyoruz.

Kadın – erkek ilişkisinde aslında nasıl büyük bir ayrım olduğunun görüldüğü halde toplumun bunu kabullenmesi ve geçmişten günümüze bakıldığında çağ olarak ilerlenmiş olsa da bu ayrım hala aynı kaldığını görmüş oluyoruz. Bunu en iyi şekilde
yansıtabilmek adına Shakespeare komedi oyunlarının günümüzdeki ele alınışlarında erkek şovenizminden arındırabilmek için hangi şekilde v nasıl yansıdığını görmemizi daha net bir şekilde sağlıyor.

Son eklenenler

“PARÇA PARÇA BÖLÜNEREK SATILMASINA…”: 19. Yüzyıldan Bugüne Parselasyon ve Kentleşme

19.yüzyıl Osmanlı coğrafyasında kapitalizmin mülkiyet ilişkilerinin dönüşümü açısından önemli bir eşiktir. Tanzimat Fermanı ile özel mülkiyete yapılan vurgu sonrasındaki...

LİMAN’A YANAŞMAK: Deniz ticareti altyapı ağı olarak 19.yüzyıldaki deniz feneri inşaat hareketleri (Esra Nalbant-Binghamton Üniversitesi, Altyapı Tarihi)

Grundrisse'de Marx, "sermayenin dolaşımı aynı zamanda onun oluşumu, büyümesi açısından yaşamsal sürecidir" diyor. Bu dolaşım, ürünün bir dağıtım sistemi...

GERİ DÖNMEMEYE YEMİN ETTİLER: Osmanlı’da Transatlantik Göç ve Göçmen Veritabanı İnşasında Fotoğrafın Kullanımı (Hazal Özdemir – Northwestern Üniversitesi, Tarih Doktora Adayı)

1896-1908 arasında Osmanlı Ermenileri Amerika’da artan iş olanakları ve doğu vilayetlerindeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle imparatorluktan ayrılırken II. Abdülhamid hükûmeti...

İSTANBUL’A AŞAĞIDAN VE UZAKTAN BAKMAK: Kentleşmenin Çeperi ve Altyapısı

Bu konuşma, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı imparatorluğu ölçeğinde modern, kozmopolit bir istisna mekânı olarak ortaya çıkan Pera’nın ekolojik ve...

Cinsiyetçilik erkekleri de öldürür (mü?) – Nil Karasu

Bu yıl Cannes’dan Altın Palmiye ödülüyle dönen Justin Triet imzalı “Bir Düşüşün Anatomisi” filmi üzerine bu yazı. İzlemeyenler için...

Felsefe ve sinema atölyelerimiz başlıyor

Adana Kent Enstitüleri bünyesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz dört haftalık film gösterimi ve söyleşilerini geçen haftalarda bitirdik. Bu süre zarfında...