Duyurular13 Kasım'da İzmir'de: Psikolojiye eleştirel bir bakış, 1. Oturum:...

13 Kasım’da İzmir’de: Psikolojiye eleştirel bir bakış, 1. Oturum: Doğası, pratiği, mücadele ekseninde psikoloji

Psikolog Sevgi Türkmen’in katılımıyla Kent Enstitüleri İzmir’de iki oturumda “Psikolojiye eleştirel bakış” etkinliğimiz gerçekleştirilecektir. 1. Oturum: “Doğası, pratiği, mücadele ekseninde psikoloji”, 13 Kasım Cumartesi 17.00’de!

Psikolojideki hakim anlayış, yaşam alanlarının neredeyse her meselesini kendine mevzu etmiş durumda. “Nasıl yaşayacağız, neleri tercih edeceğiz, nasıl bir ilişki, nasıl bir ebeveynlik, mutlu olmanın yolları, motivasyonu arttırmak için neler yapılmalı?” gibi yaşamı dizayn etme maddelerinin onlarcası yazılabilir.

Değdiği her özneye bu maddelere bağlı yaşamı sunarak tüm gerçekliğinden uzaklaştıran, her tür yaşantının nedenini bireye indirgeyerek bireyi hem suçlu hem başarısız hissettiren bir yaklaşım olarak tüm kamusal alanda da kullanımı oldukça uygun ve pratik bir alan psikoloji.

Peki, alana eleştirel bakmaya çalışanlar olarak bizler bu işleyen mekanizmanın neresinde olacağız?

İki oturumda, kimisi oturumlarda belirlenecek sorular rehberliğinde bir tartışma pratiği oluşturmaya çalışacağız.

Vaktiniz olursa bu sürecin herhangi bir yerinden bu tartışmalara katılabilirsiniz.

Neden psikoloji bu kadar popüler oldu, ne işe yarıyor?

İnsanların psikolojik olarak zorlanmalarının psikiyatrik hastalıklarla açıklanması, insanı ve toplumu anlamak için ne kadar yeterli?

Psikolojik sağlığımızı nereye kadar bireysel, nereye kadar toplumsal dinamikler etkiler?

Hakim anlayışlara karşı eleştirel olma, yaşam alanlarımızı savunma, irademizi ve kendi yaşamımıza ilişkin sorumluluk alma…

Hastalık algısı, bireyin hastalık algısına karşı zayıflıkları ve mücadele olanakları, bir mücadele olanağı olarak dayanışma ve bir arada olma…

Etkinliğe katılmak için buradan katılım formunu doldurabilirsiniz.

Kent Enstitüleri İzmir

Son eklenenler

“PARÇA PARÇA BÖLÜNEREK SATILMASINA…”: 19. Yüzyıldan Bugüne Parselasyon ve Kentleşme

19.yüzyıl Osmanlı coğrafyasında kapitalizmin mülkiyet ilişkilerinin dönüşümü açısından önemli bir eşiktir. Tanzimat Fermanı ile özel mülkiyete yapılan vurgu sonrasındaki...

LİMAN’A YANAŞMAK: Deniz ticareti altyapı ağı olarak 19.yüzyıldaki deniz feneri inşaat hareketleri (Esra Nalbant-Binghamton Üniversitesi, Altyapı Tarihi)

Grundrisse'de Marx, "sermayenin dolaşımı aynı zamanda onun oluşumu, büyümesi açısından yaşamsal sürecidir" diyor. Bu dolaşım, ürünün bir dağıtım sistemi...

GERİ DÖNMEMEYE YEMİN ETTİLER: Osmanlı’da Transatlantik Göç ve Göçmen Veritabanı İnşasında Fotoğrafın Kullanımı (Hazal Özdemir – Northwestern Üniversitesi, Tarih Doktora Adayı)

1896-1908 arasında Osmanlı Ermenileri Amerika’da artan iş olanakları ve doğu vilayetlerindeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle imparatorluktan ayrılırken II. Abdülhamid hükûmeti...

İSTANBUL’A AŞAĞIDAN VE UZAKTAN BAKMAK: Kentleşmenin Çeperi ve Altyapısı

Bu konuşma, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı imparatorluğu ölçeğinde modern, kozmopolit bir istisna mekânı olarak ortaya çıkan Pera’nın ekolojik ve...

Cinsiyetçilik erkekleri de öldürür (mü?) – Nil Karasu

Bu yıl Cannes’dan Altın Palmiye ödülüyle dönen Justin Triet imzalı “Bir Düşüşün Anatomisi” filmi üzerine bu yazı. İzlemeyenler için...

Felsefe ve sinema atölyelerimiz başlıyor

Adana Kent Enstitüleri bünyesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz dört haftalık film gösterimi ve söyleşilerini geçen haftalarda bitirdik. Bu süre zarfında...