AnkaraKent Enstitüleri Ankara'da Atölyeler Başlıyor!

Kent Enstitüleri Ankara’da Atölyeler Başlıyor!

Kent Enstitüleri Ankara’da atölyeler, çalışma ve okuma grupları oluşturuyoruz.

Bencil ilişkilerin bizi sürüklediği alanlara, hayallerimize zincir vuranlara, gerçeğin yeniden üretimine engel olanlara, kendimize açılan kapıları bir bir kilitleyenlere, bedenimiz üzerindeki ellere karşı bir sözümüz olsun diye çıktığımız bu yola kolektif üretim yapacağımız atölyelerle devam ediyoruz. Sanata, bilime, bilişime, felsefeye, ekolojiye, politikaya dair sözümüzü nasıl söyleyeceğimizi birlikte aradığımız enstitü faaliyetini inşa etmeye çağırıyoruz.
Atölyelerimiz gönüllü arkadaşlarımız tarafından verilip tamamı ücretsizdir. Gelişmeye, yenilerinin eklenmesine, katkılara açıktır. Kayıt formumuz bu nedenle sürekli olarak güncellenmektedir. Atölyelerin verimli olması için düzenli katılım beklenmektedir. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için soru çözümü etütleri de planlama aşamasındadır. 

Atölyelerimizin hepsi ücretsizdir ve güncellenmektedir.

Atölyelere katılım için formu doldurabilirsiniz: forms.gle/4VF3KG9226GDtkje6

Kent Okumaları Grubu:

Sermayenin ve neoliberal dönüşümün kent ve doğa üzerinde yarattığı tahribat, kamusal alanların otoritelerce gaspı, doğanın ve müştereklerin metalaşması, kent hafızası, kent hakkı, kentte dayanışma pratikleri gibi konuların ele alınması planlanan okuma grubunun kentin güncel meselelerine dair çözüm arayışlarına katkı sağlaması amaçlanıyor. Okuma grubu çalışmalara Mart’ta başlayacaktır. Okuma materyalleri mail yoluyla katılımcılara iletilecektir. Atölye her Salı 19:00’da yapılacaktır.

İşaret Dili Atölyesi:

ATÖLYE KAYITLARI KAPATILMIŞTIR.

Atölye 7 hafta olarak, işaret diline giriş niteliğindedir. Çarşamba günleri 17:00-19:00 arası yüz yüze yapılacaktır.

1.         Hafta: Alfabe, tanışma, zamirler

2.         Hafta: Aile ve akrabalık isimleri, sıkça kullanılan kelimeler, renkler

3.         Hafta: Sayılar, zaman kavramları: mevsimler, aylar, günler, haftalar.

4.         Hafta: Temel fiiller, sıfatlar, bağlaçlar, hayvan isimleri

5.         Hafta: Okul, eğitim ve öğrenim terimleri

6.         Hafta: İller ve ülkeler

7.         Hafta: Meslekler, genel tekrar ve uygulama

Görsel İletişim Atölyesi:
ATÖLYE KAYITLARI KAPATILMIŞTIR.
Katılımcılarla beraber hazırlanan bir program üzerinden ilerleyecek atölye, tasarım fikri ve tarihi üzerine teorik giriş ve üç program kullanımı üzerinden tasarım pratiğine yöneliktir. (Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign). Aynı zamanda video üretimi üzerine temel bir giriş ve Adobe Premiere kullanımı çalışılacaktır. Atölye geniş kapsamlı olduğu için tercihlere göre gruplar oluşturulabilir. (Video çalışma grubu ve grafik tasarım gurubu gibi) İsteyenler iki çalışmaya da dahil olabilir. Atölye her pazartesi 19:00’da yapılmaktadır.

Klasik Siyaset Felsefesi Okuma Grubu:

ATÖLYE KAYITLARI KAPATILMIŞTIR.

Platon üzerinden Sokratik yönteme, klâsik siyaset felsefesine ve o dünyanın zihniyetine aşinalık kazanmak, felsefi bir metin üzerine konuşmayı kolektif biçimde öğrenmek amacıyla başlıyor. Planton’un Devlet’i yanında yararlanılacak kaynaklar mail yoluyla katılımcılara iletilecektir. Okuma grubunun işleyişi ve toplanma gün/saati katılımcılarla birlikte belirlenecektir.

Osmanlı Türkçesi Okuma Grubu:

ATÖLYE KAPANMIŞTIR. Başlangıç seviyesinden alarak hep birlikte Osmanlıca öğreneceğimiz okuma grubu. Çalışma metinleri olarak Osmanlı emek ve kadın hareketine dair metinler kullanılacak. Böylece, bir taraftan Osmanlıca öğrenirken bir taraftan da söz konusu hareketler ve literatürleri ile tanışıklık kazanmayı amaçlıyoruz. Okuma grubu çalışmalarına Mart’ta başlayacaktır. Okunacak materyaller mail yoluyla katılımcılara iletilecektir. Atölye her Perşembe 19:00’da yapılmaktadır.

SPSS Nicel Veri Analizi Atölyesi:

ATÖLYE KAPANMIŞTIR.

Mustafa Kemal Coşkun tarafından yürütülecek bu atölyede nicel veri analizi için kullanılan SPSS paket programı üzerinde çalışılacaktır. Atölye süresi dört haftadır.  Bu atölyenin kayıtları yoğunluktan dolayı durdurulmuştur. 

Başlarken
• Araştırma sürecinin temel aşamaları
• Popülasyon ve örneklem ayrımı
• Deneysel ve deneysel olmayan araştırma ayrımı
• Bağımsız ve bağımlı değişkenler
SPSS Kullanırken Bilinmesi Gereken Temel Özellikler


Veri Dağılımlarını Anlamak
• SPSS’te kullanılan farklı ölçü düzeylerini kavramak
• Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerinin kullanımı
• Normal dağılımlar ve z-skorları kullanmak


Kategorik Değişkenlerde Veri Dağılımı
• Frequencies prosedürünü kullanmak
• Frequencies prosedürünün sonuçlarını yorumlamak
Scale Değişkenlerde Veri Dağılımı
• Frequencies, Descriptives, ve Explore prosedürlerini kullanmak
• Frequencies, Descriptives, ve Explore prosedürlerinin sonuçlarını yorumlamak


Örneklem Üzerinden Popülasyon Hakkında Çıkarım Yapmak
Kategorik Değişkenler Arasındaki İlişkileri Analiz Etmek (Crosstabs, Chi-square, Chart Builder ve sentaks kullanımı)


Adres:Meşrutiyet Mahallesi Konur Sokak 57/7 Çankaya/Ankara
İletişim: 0554 555 68 62 veya 0536 667 67 05 

Son eklenenler

“PARÇA PARÇA BÖLÜNEREK SATILMASINA…”: 19. Yüzyıldan Bugüne Parselasyon ve Kentleşme

19.yüzyıl Osmanlı coğrafyasında kapitalizmin mülkiyet ilişkilerinin dönüşümü açısından önemli bir eşiktir. Tanzimat Fermanı ile özel mülkiyete yapılan vurgu sonrasındaki...

LİMAN’A YANAŞMAK: Deniz ticareti altyapı ağı olarak 19.yüzyıldaki deniz feneri inşaat hareketleri (Esra Nalbant-Binghamton Üniversitesi, Altyapı Tarihi)

Grundrisse'de Marx, "sermayenin dolaşımı aynı zamanda onun oluşumu, büyümesi açısından yaşamsal sürecidir" diyor. Bu dolaşım, ürünün bir dağıtım sistemi...

GERİ DÖNMEMEYE YEMİN ETTİLER: Osmanlı’da Transatlantik Göç ve Göçmen Veritabanı İnşasında Fotoğrafın Kullanımı (Hazal Özdemir – Northwestern Üniversitesi, Tarih Doktora Adayı)

1896-1908 arasında Osmanlı Ermenileri Amerika’da artan iş olanakları ve doğu vilayetlerindeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle imparatorluktan ayrılırken II. Abdülhamid hükûmeti...

İSTANBUL’A AŞAĞIDAN VE UZAKTAN BAKMAK: Kentleşmenin Çeperi ve Altyapısı

Bu konuşma, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı imparatorluğu ölçeğinde modern, kozmopolit bir istisna mekânı olarak ortaya çıkan Pera’nın ekolojik ve...

Cinsiyetçilik erkekleri de öldürür (mü?) – Nil Karasu

Bu yıl Cannes’dan Altın Palmiye ödülüyle dönen Justin Triet imzalı “Bir Düşüşün Anatomisi” filmi üzerine bu yazı. İzlemeyenler için...

Felsefe ve sinema atölyelerimiz başlıyor

Adana Kent Enstitüleri bünyesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz dört haftalık film gösterimi ve söyleşilerini geçen haftalarda bitirdik. Bu süre zarfında...