komünizm

Sanata Ölüm, Yaşasın Maddi İnşaların Komünist Dışavurumu – E-Skop

1921 Mart'ında Rus konstrüktivistleri, yeni sosyalist çevrenin yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla kendilerini “yararlı” nesnelerin tasarımına adayacaklarından, şövale resmine ve sanat yapmaya son vermek istediklerini açıkladılar. 1922'de, İlk Konstrüktivist Çalışma Grubu Programını da yazmış olan...

Recent posts

Popular categories