neo liberalizm

Kent İnşası ve AKP – Sena Çakır

 Neoliberal dönemde tüm ilişki biçimleri ve alanlar gibi kentler de piyasa politikalarına entegre biçimde dönüşmüştür. Özellikle AKP’nin inşaat fetişizmi ve borçlandırma politikalarıyla somutlanan bu entegrasyon süreci mekansal politikalara içkindir. Bu mekansal politikalar doğal kaynakların, devlet mülklerinin, ranta açılması ve...

Recent posts

Popular categories