AnkaraGERİ DÖNMEMEYE YEMİN ETTİLER: Osmanlı'da Transatlantik Göç ve Göçmen...

GERİ DÖNMEMEYE YEMİN ETTİLER: Osmanlı’da Transatlantik Göç ve Göçmen Veritabanı İnşasında Fotoğrafın Kullanımı (Hazal Özdemir – Northwestern Üniversitesi, Tarih Doktora Adayı)

1896-1908 arasında Osmanlı Ermenileri Amerika’da artan iş olanakları ve doğu vilayetlerindeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle imparatorluktan ayrılırken II. Abdülhamid hükûmeti bu hareketliliği belirli şartlara bağlamıştı. Ermeniler Osmanlı tabiiyetinden çıkmak (terk-i tâbiiyet), geri dönmeyeceklerine dair bir senet imzalamak ve fotoğraflarını devlete teslim etmekle yükümlüydüler. Bu fotoğraflar on ikiye çoğaltılıp Ermenilerin giriş çıkış yapabilecekleri Trabzon, Samsun gibi limanlara, Dahiliye, Hariciye ve Zaptiye nezaretlerine dağıtılacaktı. Abdülhamid hükümeti, bu pratiği hayata geçirirken Osmanlı Doğusunda büyüyen aile fotoğrafçılığı geleneğinden yararlandı ve bir göç veri tabanı oluşturmak için yerel Ermeni fotoğrafçıların teknolojisini, becerilerini ve zanaatını kullanmıştır. Ermeni göçmenlerin tabiiyetten çıkarılmasını zorunlu kılmak ve fotoğrafları arşivleyerek göç veri tabanı ismini verdiğim bir sistem oluşturmayı, Abdülhamid idaresinin bürokratikleşme ve sınır oluşturma pratiklerini tamamlayan yönetim teknikleri olarak inceleyeceğiz.

Göç eden Ermenileri tanımanın, kodlamanın, sınıflandırmanın ve numaralandırmanın bir tekniği olan fotoğraf teknolojisinin imparatorluktaki bilgi üretimi ve yönetimine nasıl katkı sağladığı sorusunu cevaplamaya yardımcı olacak. Nezaretlerde fotoğrafları arşivlenen Ermenilerin kimlikleri ellerinden alınıp geçersiz kılınıyor, tabiiyetten çıkarılıyorlar ve adları nüfus kayıtlarından siliniyordu. Öte yandan Ermeniler fotoğraflarıyla var olmaya devam ediyordu. Ermenilerin tabiiyetten çıkarılması 1869’da çıkarılan Osmanlı Tabiiyet Kanunnamesine dayanıyordu. 1869 Kanunnamesi Osmanlı tebaasını devletin izni olmadan tabiiyetini değiştirmekten alıkoyuyordu. Sadece Amerika’ya terk-i tabiiyet ile göç eden Ermenilerin değil,Avrupa tabiiyetine gecen Ermenilere ya da Avrupa ülkelerine göç eden diğer Osmanlı gayrimüslimlerine bakıp Osmanlı tabiiyet/vatandaşlık politikalarını daha iyi anlamaya çalışacak ve Amerika’ya göç eden Ermenilerin durumundaki farklılıkları inceleyeceğiz.

Yayınımızı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Son eklenenler

“PARÇA PARÇA BÖLÜNEREK SATILMASINA…”: 19. Yüzyıldan Bugüne Parselasyon ve Kentleşme

19.yüzyıl Osmanlı coğrafyasında kapitalizmin mülkiyet ilişkilerinin dönüşümü açısından önemli bir eşiktir. Tanzimat Fermanı ile özel mülkiyete yapılan vurgu sonrasındaki...

LİMAN’A YANAŞMAK: Deniz ticareti altyapı ağı olarak 19.yüzyıldaki deniz feneri inşaat hareketleri (Esra Nalbant-Binghamton Üniversitesi, Altyapı Tarihi)

Grundrisse'de Marx, "sermayenin dolaşımı aynı zamanda onun oluşumu, büyümesi açısından yaşamsal sürecidir" diyor. Bu dolaşım, ürünün bir dağıtım sistemi...

İSTANBUL’A AŞAĞIDAN VE UZAKTAN BAKMAK: Kentleşmenin Çeperi ve Altyapısı

Bu konuşma, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı imparatorluğu ölçeğinde modern, kozmopolit bir istisna mekânı olarak ortaya çıkan Pera’nın ekolojik ve...

Cinsiyetçilik erkekleri de öldürür (mü?) – Nil Karasu

Bu yıl Cannes’dan Altın Palmiye ödülüyle dönen Justin Triet imzalı “Bir Düşüşün Anatomisi” filmi üzerine bu yazı. İzlemeyenler için...

Felsefe ve sinema atölyelerimiz başlıyor

Adana Kent Enstitüleri bünyesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz dört haftalık film gösterimi ve söyleşilerini geçen haftalarda bitirdik. Bu süre zarfında...

Film gösterimi ve söyleşilerimizin ilk dizisini bitirdik

Volkan Koyutürk’ün kolaylaştırıcılığında 8 haftada 4 film gösterimi ardından söyleşilerimizin ilk dizisini bitirdik. Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı Umut filmi,...