Ankaraİşçi denetimi ve özyönetim deneyimleri üzerine söyleşi dizisi başladı

İşçi denetimi ve özyönetim deneyimleri üzerine söyleşi dizisi başladı

Kapitalist mülkiyet ve çalışma ilişkilerinin en önemli sonucu doğrudan üreticilerin üretim/geçim araçları üzerindeki denetimlerini yitirmeleridir. Kapitalizmin tarihi boyunca, ‘işçi denetimi’ ve/veya ‘işçi özyönetimi’ olarak adlandırılan ve doğrudan üreticilerin üretim/geçim araçlarının denetimini yeniden ele geçirme girişimi olarak görülebilen birçok deneyime tanık olunmuştur: Paris Komünü (1871), Rusya (1905 ve 1917), Almanya (1918), İtalya (1920 ve 1969), Fransa (1936 ve 1968), İspanya (1936-39),Endonezya (1945), Yugoslavya (1950), Cezayir (1963), Britanya (1970), Portekiz (1974), İran (1979) gibi. Bu ve daha birçok deneyim, başarıları ve başarısızlıkları ile bugünün mücadelelerine ışık tutmaktadır.

Günümüzde ise işçi denetimi/özyönetimi mücadelesinin Latin Amerika’dan yükseldiği görülmektedir. Başta Arjantin olmak üzere, Latin Amerika genelinde, “empresasrecuperadas” (geri kazanılmış/kurtarılmış işletmeler) olarak adlandırılan ve işçileri tarafından yönetilen işletmeler, kapitalist mülkiyet ve çalışma ilişkilerini tartışmaya açmakta ve yeni bir mülkiyet ve çalışma ilişkisi arayışını gündeme getirmektedir. Üstelik son yıllarda, dünyanın başka ülkelerinde de (Arjantin ve Latin Amerika örnek alınarak) işçi yönetiminde işletmelerin ortaya çıktığına tanık olunmaktadır.

Kapitalist mülkiyet ve çalışma ilişkilerinin yarattığı -iktisadi/siyasi/sosyal/ekolojik- sorunlar, gelinen noktada insanlık ve gezegen için distopik bir geleceğe işaret ediyor. Buna karşılık müşterekler, dayanışma ekonomisi, işçi demokrasisi gibi başlıklar üzerinden yürütülen tartışmalar ise insanlık krizini/ekolojik krizi aşmanın yollarını arıyor. Bu tartışmaların merkezinde ise işçi denetimi ve işçi özyönetimi deneyimleri bulunuyor.

Son eklenenler

“PARÇA PARÇA BÖLÜNEREK SATILMASINA…”: 19. Yüzyıldan Bugüne Parselasyon ve Kentleşme

19.yüzyıl Osmanlı coğrafyasında kapitalizmin mülkiyet ilişkilerinin dönüşümü açısından önemli bir eşiktir. Tanzimat Fermanı ile özel mülkiyete yapılan vurgu sonrasındaki...

LİMAN’A YANAŞMAK: Deniz ticareti altyapı ağı olarak 19.yüzyıldaki deniz feneri inşaat hareketleri (Esra Nalbant-Binghamton Üniversitesi, Altyapı Tarihi)

Grundrisse'de Marx, "sermayenin dolaşımı aynı zamanda onun oluşumu, büyümesi açısından yaşamsal sürecidir" diyor. Bu dolaşım, ürünün bir dağıtım sistemi...

GERİ DÖNMEMEYE YEMİN ETTİLER: Osmanlı’da Transatlantik Göç ve Göçmen Veritabanı İnşasında Fotoğrafın Kullanımı (Hazal Özdemir – Northwestern Üniversitesi, Tarih Doktora Adayı)

1896-1908 arasında Osmanlı Ermenileri Amerika’da artan iş olanakları ve doğu vilayetlerindeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle imparatorluktan ayrılırken II. Abdülhamid hükûmeti...

İSTANBUL’A AŞAĞIDAN VE UZAKTAN BAKMAK: Kentleşmenin Çeperi ve Altyapısı

Bu konuşma, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı imparatorluğu ölçeğinde modern, kozmopolit bir istisna mekânı olarak ortaya çıkan Pera’nın ekolojik ve...

Cinsiyetçilik erkekleri de öldürür (mü?) – Nil Karasu

Bu yıl Cannes’dan Altın Palmiye ödülüyle dönen Justin Triet imzalı “Bir Düşüşün Anatomisi” filmi üzerine bu yazı. İzlemeyenler için...

Felsefe ve sinema atölyelerimiz başlıyor

Adana Kent Enstitüleri bünyesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz dört haftalık film gösterimi ve söyleşilerini geçen haftalarda bitirdik. Bu süre zarfında...