9+1 Soruda Kent Enstitüleri

-

Kent Enstitüleri Nedir?

Bilginin tekelleştiği, bilimin piyasalaştığı, felsefenin elitleştiği, doğanın metalaştığı, kamusal olanın özelleştiği böylesi bir dönemde en başta zihinlerimizi özgürleştirme derdindeyiz. Hayatın yemek, içmek, uyumak ve çalışmak dışında bir anlamı olduğunu biliyoruz. Bizi yetersizlik hissi ile baş başa bırakan, her deneyimimizin kesinlikle bizim bireysel hatamız ya da başarımızla ilgisi olduğunu söyleyen zehirli fikirlerden uzaklaşmak çabası içindeyiz. Bunun da bireysel, rekabete dayalı, hiyerarşik biçimlerle değil eşitlik ve kardeşliğe dayalı kolektif çabayla mümkün olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyaca karşılık gelen, alternatif üretim-eğitim ve dayanışma mekanı olarak tariflemek mümkün Kent Enstitülerini.

Hangi Alanlarda Çalışır?

Bizi tüketen varoluşsal sancılarımızla felsefeyle yanıt aramak, mahalle bizimken depremde altında kalmak dışında bize seçenek sunulmayan evlerin neden kira olduğunu kavramak, alınıp satılamadığı takdirde yok edilmeye mahkum bırakılan kültürleri hatırlatmak, bilgiye erişimi engellenenlerle bilgimizi cömertçe paylaşmak…

Share this article

Recent posts