Kent Enstitüleri Derneği 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

-

Tarih: 10/03/2022

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi, 26/03/2022 tarihinde (Cumartesi) saat: 10.00’da Osmanağa Mah. Gençlik Sk. No: 5 Kat: 3 Kadıköy, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 06/04/2022 tarihinde (Çarşamba) Osmanağa Mah. Gençlik Sk. No: 5 Kat: 3 Kadıköy, İstanbulsaat 14.00’te  yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM;

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

Share this article

Recent posts